Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie Ediţia 24 „Valenţele cognitive ale Transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”  24-26 martie 2017, Timişoara, România


INVITAȚIE

Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie al Facultăţii de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara,

împreună cu

Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara;

 Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă şi Asociaţia PsihoTrafiq,

 

VĂ INVITĂ

să participați la Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie

Ediţia 24

Valenţele cognitive ale Transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”

24-26 martie 2017, Timişoara, România


To attend International Symposium of Research and Applications in Psychology

24th Edition

Cognitive characteristics of Transdisciplinarity. Applications in psychology and psychotherapy”

24-26 March 2017, Timisoara, Romania