ORGANIZATORI

Simpozionul Internaţional de Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie, SICAP ediţia 24, cu tema „Valenţele cognitive ale Transdisciplinarităţii. Aplicaţii în psihologie şi psihoterapie”, 24-26 martie 2017, Timişoara, este organizat de:


The International Symposium of Research and Applications in Psychology, 24th edition, with the theme “Cognitive characteristics of Transdisciplinarity. Applications in psychology and psychotherapy”, 24-26 of March 2017, Timisoara, is organized by:

CUPRINS/ TABLE OF CONTENTS

ORGANIZATORI:

·         Universitatea „Tibiscus” din Timişoara prin:

·         Facultatea de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

·         Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

·         Liga Studenţilor din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara

·         Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă

·         Asociaţia de Psihologie şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ

în parteneriat cu:

·         Universitatea Politehnica Timişoara

·         Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

·         Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

·         Life Activities Advancement Center (LAAC) Belgrade

·         Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia

ORGANIZED BY:

·         Tibiscus” University of Timisoara

·         The Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara

·         The Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, “Tibiscus” University of Timisoara

·         The Students’ League from the “Tibiscus” University of Timisoara

·         The Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy

·         Association of Psychology and Road Safety - PsihoTrafiQ

       in partnership with:

·         Politechnica University of Timisoara

·         “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work

·         “Lucian Blaga” University of Sibiu

·         Life Activities Advancement Center (LAAC) Belgrade, Serbia

·         Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” in Vrsac, Serbia


COMITET DE ORGANIZARE:

Download
RO ENG.pdf
Adobe Acrobat Document 265.3 KB

COMITET ȘTIINȚIFIC:

Download
RO ENG.pdf
Adobe Acrobat Document 263.3 KB